Påminnelse

Inför sommaren vill Eknö Hemman i all välmening påminna boende på Sandön om några saker som gör ön trevligare för oss alla:


Rapportera in din e-post här

Bästa delägare i Eknö Hemman. Vid två stämmor under 2018 beslutade delägarna i Eknö Hemman att ändra stadgarna så att styrelsen fr o m 2019 ska kalla till stämma per e-post.


Nu är det dags att läsa av era vattenmätare

Hej nu är det dags att rapportera in din vattenförbrukning. Du måste läsa av din vattenmätare och rapportera in din mätarställning senast den 25/3 - 2019. Du kan endast göra det via formuläret på vår sida, se länk nedan. (Gäller hyresrätterna, hyresvillorna samt de friköpta husen med ägarrätt på Sandhamnshöjden).


Eknö Hemman arrenderar ut mark i östra hamnen för Padelverksamhet


Värmdö kommun utökar vattenrestriktionerna på Sandhamn

Värmdö kommun har utökat vattenrestriktionerna - från den 1 maj till 30 september är det förbjudet att vattna med slang, spola av båtar med slang samt att fylla upp pooler. Restriktionerna gäller Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen. Beslutet gäller åren 2017, 2018 och 2019.