Till delägare i Eknö Hemman

Eknö Hemmans projekt på Sandhamnshöjden är nu avslutat.

Vi har byggt 42 bostäder, varav 25 för uthyrning som föreningen äger. Alla fastigheter med säljhus är nu sålda. Det gamla parhuset i hörnet mot Sandtaget som är under försäljning är uthyrt i sommar. Den som är intresserad av att köpa eller vet någon som är intresserad, kan kontakta vår mäklare Robert Nordstrand, tel 070 523 58 77, robert@nordstrandmakleri.se

Utställning

Utställningen om Sandhamns historia kommer också i sommar att finnas i Hamnkvarterets hörnlokal.

Sjösättning

Jag vill avslutningsvis påminna om att alla båtar som ligger uppdragna på Eknö. Hemmans mark måste vara borta senast måndagen den 1 juni. Endera ska de ligga i sjön eller flyttas till privat tomtmark. Båtar som ligger kvar efter 1 juni kommer att flyttas på ägarens bekostnad.

Med tillönskan om en skön sommar

Svante Berg, Ordförande Eknö Hemman Samfällighetsförening

070 595 33 59, svante.berg@bergarkitekt.se