Hemmanets skylt- och belysningsprogram

Hemmanet har uppdragit åt en arkitekt att föreslå en strategi för skyltning och belysning av Hemmanets mark i byn.

Styrelsen behandlar förslaget och som ett första steg har en informationsskylt om Sandtaget satts upp vid utsiktsplatsen på Sandfältet och två informationsskyltar har i samarbete med Länsmuseet satts upp vid Ångbåtsbryggan och Tullhuset. I strategiarbetet har också arkitekten tagit fram förslag till upprustning av hela hamnstråket från KSSS till Värdshuset vilka styrelsen nu behandlar.